ความพึงพอใจสำหรับเว็บไซต์ใหม่
  ดี
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 7 กันยายน 2551
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกะทู้ ตั้งอยู่ภายในรั้วสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ เปิดให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคเรื้อรัง ทำบาดแผล ล้างแผล ตรวจวัดความดัน น้ำตาลในเลือด วางแผนครอบครัว ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันอังคาร เวลา 09.00-11.00 น. นายแพทย์ทวีศักดิ์ เนตรวงศ์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-15.00 น. แพทย์หญิงปภัสรา เนตรวงศ์ ให้บริการคลินิกทันตกรรม ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองกะทู้ วันจันทร์,อังคาร บริการ โดย ทพญ.พรรณี ไชยมณี วันพุธ บริการโดย ทพญ. ธีรนัฏ สุขาพันธุ์ วันศุกร์ บริการโดย ทพ.มานพ ประจันตบุตร เวลา เวลา 09.00-12.00 น.|